Thông tư hướng dẫn về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai phục vụ sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao – Phần 4

2. Việc thay đổi mục đích, vị trí, diện tích đất xây dựng các công trình thể thao quy định như sau: a. Cấp nào có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích thể dục thể thao thì có quyền bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất vào... more →
Posted in: Giải trí

Thông tư hướng dẫn về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai phục vụ sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao – Phần 3

c. Việc bố trí đất đai cho các công trình thể thao từ cấp huyện trở lên và của các ngành, các trường đại học và trung học chuyên nghiệp phải dựa trên cơ sở từng dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 3. Phân công trách nhiệm về quy hoạch... more →
Posted in: Giải trí

Thông tư hướng dẫn về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai phục vụ sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao – Phần 2

1. Công trình thể thao cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là công trình thể thao cấp xã). Đối tượng phục vụ là học sinh phổ thông và các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa của xã, các cụm dân cư. 2. Công trình thể thao cấp huyện, quận, thị xã, thành... more →
Posted in: Giải trí

Thông tư hướng dẫn về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai phục vụ sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao – Phần 1

Ngày 23 – 11 – 1996, Tổng cục Địa chính và Tổng cục Thể dục thể thao đã ban hành Thông tư liên ngành, hướng dẫn về quy hoạch quản lý, sử dụng đất đai phục vụ sự nghiệp phát triển Thể dục thể thao toàn văn như sau: Để đáp ứng yêu cầu giáo dục nhân... more →
Posted in: Giải trí

FIFA và UEFA tìm cách chống loại “luật Bosman”

Phán quyết của tòa án châu Âu về việc không hạn chế số lượng cầu thủ nước ngoài trong một câu lạc bộ, tiếp tục gây nên những phản ứng mới. Liên hiệp châu Âu (EU) đã tuyên bố rằng, phán quyết này phải có hiệu lực ngay lập tức. Đại diện của EU về... more →
Posted in: Giải trí

Bầu chọn… chọn bầu

Kết thúc một năm thể thao, giới quan sát thường thực hiện công việc chót của mình là bầu chọn những Vận động viên xuất sắc nhất. Hãng thông tấn Bungari tổ chức bầu chọn nữ Vận động viên vô địch nhảy cao thế giới Stefka Kostadinova là Vận động viên xuất... more →
Posted in: Giải trí

Bóng đá Việt Nam ngày mới lại bắt đầu

Vậy là danh sách đội Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã được công bố với thành phần là những gương mặt mới được triệu tập từ các Câu lạc bộ trên cả nước. Với thành phần này – Huấn luyện viên Weigang sẽ chọn ra những gương mặt xuất sắc để bổ... more →
Posted in: Giải trí
1 2 3 4 6